Tiber joki, Rooma. akvarelli 70x50 cm, yksityisomistuksessa