San Giacomon kirkko, Varallo-Secia, akvarelli 70x50 cm